Тест математика 7 класс

Дата на публикация: 21.04.2020

Б Намерете средноаритметичното , като използвате формула 4. Намираме средноаритметичното им , като използваме формула 4 : Отговор: — 3.

Връзка с Уча. Окръжност и кръг. Задачи с отношения и части. Разлагане на квадратен тричлен чрез отделяне на точен квадрат. Построяване и интерпретиране. Числови неравенства.

В Намерете дължините на успоредните отсечки на някои от осите. Числови неравенства. Б 1,5 точки - за правилен отговор. Б Изпълнете условието и направете приведение. Важни формули за движение по вода и въздух. Пресмятане с части от цяло. Рационален израз.

Тестове от други години

Отговор: B 1; — 5. Б Построете височините в малките триъгълници и докажете са равни, а след това докажете, че и лицата им са равни. Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО национално външно оценяване в 7 клас през последните няколко години. А От координатната система намерете координатите на търсените точки. Пети раздел Еднакви триъгълници. Моля, изберете отговор.

Събиране и изваждане на рационални числа.

А 2 точки - за верен чертеж. Построения с линия и пергел! Въведение в геометрията. Определяне на новата сума. Ъгли в триъгълник. Равнобедрен трапец.

Медиани в триъгълник. Всички тестове Тестове от последната година: Софийски университет Матура 7 клас. Призма и пирамида. Задачи от изпити с неравенства.

Параметрични неравенства. Еднопосочни движения. Еднаквост на правоъгълни триъгълници. Част 2. Общо за цялата задача 6 точки.

Нормален вид на едночлена. Построяване на успоредник, ромб и квадрат. А 2 точки — за всеки правилен отговор по 1 точка. Съседни ъгли. Обобщение и задачи за ъгли и успоредни прави.

Задачи от движение. Въведение в геометрията! Еднопосочни движения. Текстови задачи от тест математика 7 класс. Първи раздел Начален преговор. В 1,5 точки - За правилно определяне на вида на успоредника. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Връхни ъгли.

Равнобедрен трапец. За тези които не са успоредни, използвайте бележката след зад. Упътване: Запишете лицето на квадрата. Избери своя учебник по математика за 7.

Допустими стойности. Намираме търсеното отношение:. Движения по вода и въздух?

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
22.04.2020 в 13:52 Радо:
Входно ниво. Намерете търсеното отношение.